Αναρρίχηση στο μνημείο του Ζαλόγγου

Διάρκεια :   ώρες

Βαθμός δυσκολίας: Μέτριος

Υ.Δ. Ανάβασης:  

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

                           -Από 12 ετών και πάνω (απαραίτητη η συνοδεία γονέων)

                           -Στοιχειώδης φυσική κατάσταση

 

Τιμή:     -40€/άτομο για 4-6 συμμετέχοντες

             -50€/άτομο για 3 συμμετέχοντες

             -60€/άτομο για 2 συμμετέχοντες

Αναρρίχηση στα Μετέωρα

Διάρκεια :   ώρες

Βαθμός δυσκολίας: Μέτριος

Υ.Δ. Ανάβασης:  

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

                           -Από 12 ετών και πάνω (απαραίτητη η συνοδεία γονέων)

                           -Στοιχειώδης φυσική κατάσταση

 

Τιμή:     -40€/άτομο για 4-6 συμμετέχοντες

             -50€/άτομο για 3 συμμετέχοντες

             -60€/άτομο για 2 συμμετέχοντες

Αναρρίχηση στο Ζαγόρι

Διάρκεια : 3,5 ώρες

Βαθμός δυσκολίας: Μέτριος

Υ.Δ. Ανάβασης:  

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

                           -Από 12 ετών και πάνω (απαραίτητη η συνοδεία γονέων)

                           -Στοιχειώδης φυσική κατάσταση

 

Τιμή:     -40€/άτομο για 4-6 συμμετέχοντες

             -50€/άτομο για 3 συμμετέχοντες

             -60€/άτομο για 2 συμμετέχοντες